Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
|Mở rộng
Đăng nhập Register

Nét Đẹp Việt

Tìm
Xem: 70328|Trả lời: 0

Tạo hình nền đăng nhập Yahoo cực đẹp !!!

[Lấy địa chỉ]

1514

Bài viết

117

Bạn bè

1161

Điểm

S.Member

Rank: 6Rank: 6

Online
236 Giờ
Đăng nhập lần cuối
7-7-2014
Đăng ký
8-8-2008
Chủ đề
1514
Bài viết
1944
Đăng lúc 28-5-2010 23:59:08 |Xem tất
Bạn muốn có giao diện Yahoo! Chat thật cá tính, thật phá cách, đặc biệt nữa
chẳng hạn đặt hình nền người bạn yêu...khi vào Yahoo! Messenger

Đặt hình nền một nhân vật nào đó làm hình nền

Hãy làm tuần tự theo các bước sau đây.
+ Tải phần mềm sửa file giao diện Yahoo! Messenger :
+ Giải nén file ResHacker.zip vừa tải về --> Chạy file ResHacker.exe

+ Tìm file res_msgr.dll
( thường nằm : C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\resources\en-US\res_msgr.dll ( Yahoo! tiếng anh)
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\resources\vi-vn\res_msgr.dll (yahoo tiếng Việt)

+ Mở res_msgr.dll bằng ResHacker.exe (File --> Open)

+ Trong cửa sổ giao diện Reshacker click vào Dialog

+ Chọn 929 --> 1033:

+ Chèn thêm dòng sau vào cuối:
 1. CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 315, 385
Sao chép mã

( có thể xoá / bỏ bớt các nút,tuỳ chọn không hay dùng)
Kết quả được:
 1. 929 DIALOGEX 0, 0, 166, 307
 2. STYLE WS_CHILD
 3. EXSTYLE WS_EX_CONTROLPARENT
 4. CAPTION ""
 5. LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 6. FONT 8, "Tahoma", FW_NORMAL, FALSE, 0
 7. {
 8.    CONTROL "Yahoo! &ID:", 863, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 20, 12, 37, 9 , 0x00001000
 9.    CONTROL "", 211, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 25, 104, 12
 10.    CONTROL "&Password:", 864, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 20, 40, 37, 9 , 0x00001000
 11.    CONTROL "", 212, EDIT, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 50, 104, 12
 12.    CONTROL "&Sign In", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 44, 65, 52, 15
 13.    CONTROL "(TamTit)", 765, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 90, 145, 40, 8
 14.    CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 333, 500
 15. }
Sao chép mã
+ Click vào Compile script để lưu lại thay đổi

+ Vào chọn hình nền ( chỉ hỗ trợ ảnh Bitmap)
****Để có ảnh bitmap , chỉ cần dùng MS Paint mở file ảnh đẹp bất kỳ --> save as... tên file .bmp
Trong cửa sổ bên trái,chọn bitmap

+ Chọn Action --> Add New Resource

+ Bấm vào Open file with new resource & chọn file ảnh, điền các giá trị tương ứng (100 và 1033)

+ Lưu lại thay đổi vừa rồi và thưởng thức hình nền đẹp mới toanh cho Yahoo! Messenger
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Đóng

Thông tinTrước /1 Sau

Archiver|iPhone|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact|Netdepviet.org

GMT+7, 22-8-2014 08:56 AM , Processed in 0.101535 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! 4.1

© 2006-2014 Netdepviet.org

Lên trên