May phat gao - ATM gao

ATM gạo giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn mùa dịch

Một cỗ máy phát ra gạo miễn phí – nghe có vẻ khó trở thành hiện thực. Nhưng những “ATM gạo” này đã được thiết lập trên khắp Việt Nam…