Nấu cho em ăn - Đen ft Pialinh

Nấu cho em ăn

Lời bài hát: Nấu cho em ăn Sáng tác: Đen Trình bày: Đen ft Pialinh MP3: Kìa mây! Mây ngang đầu. Kìa núi! Núi lô nhô Cùng em trên con…