TVC Hình ảnh Hà Nội trên CNN

Ngày 13/03, hai phim quảng bá hình ảnh Hà Nội “Hà Nội – Trái tim Việt Nam” và “Hà Nội – Cái nôi di sản” đã lên sóng CNN, theo…