Đám cưới chuột - tranh Đông Hồ

Giải mã ngụ ý trong tranh “Đám cưới chuột”

Trong các dòng tranh dân gian Việt Nam, tranh đám cưới chuột là một đề tài hấp dẫn và được mọi người yêu nghệ thuật rất ưa chuộng. Không chỉ…