Bác lái đò tận tụy trên sông Thu Bồn

Một Việt Nam tráng lệ: Hãy tham quan qua ảnh

Cùng cảm nhận vẻ đẹp Việt Nam qua góc nhìn của những chuyên gia về du lịch của CNN qua 30 bức hình, 30 điểm đến hấp dẫn du khách…