dung-cay-neu-tet-viet

Về đình So đón Tết

Xứ Đoài đẹp nhất Đình So Dân gian tứ chiếng có câu: Cầu Nam – chùa Bắc – đình Đoài. Dân gian xứ Đoài lại có câu: Đẹp đình So,…