Thác Bản Giốc - Cao Bằng

Cao Bằng – vùng xanh yên bình

Cao Bằng – nơi duy nhất hiện vắng bóng Covid-19. Tỉnh Cao Bằng là nơi sinh sống của 28 dân tộc, có nhiều cảnh đẹp và điểm đến lịch sử…