Dam cuoi Chuot

Màu dân tộc trên tranh Đông Hồ

Tranh Đông Hồ ( Dong Ho Paintings ) , hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, là một dòng tranh dân gian Việt Nam với…